ELECTRONICS NEWS HIGHLIGHTS 03/10/2022

ELECTRONICS NEWS HIGHLIGHTS 03/10/2022

[English below] 

1. THỊ PHẦN CHIP Ô TÔ CÓ THỂ TĂNG ĐẾN 10% DỰ BÁO TỚI NĂM 2026 

Kể từ năm 1998, thị phần chip ô tô đã tăng đều đặn với mức tăng trưởng từ 4,7% tổng doanh số chip trong năm đó lên 7,4% vào năm 2021. Tại phân khúc ô tô, thị phần được dự báo sẽ tiếp tục từ 8,5%  trong năm nay lên 9,9% vào năm 2026. Trọng tâm của sự tăng trưởng này là linh kiện cảm biến, analog, bộ điều khiển và quang điện tử được tích hợp vào hầu hết các phương tiện mới. Hơn thế nữa, sự gia tăng của doanh số bán xe hybrid và xe chạy hoàn toàn bằng điện trên toàn thế giới cũng đang góp phần làm tăng thêm mức tăng trưởng dự báo này. 

2. TRENDFORCE: TĂNG TRƯỞNG QUÝ CỦA TOP10 NHÀ SẢN XUẤT BÁN DẪN GIẢM 3.9% 

TSMC đứng đầu với doanh thu 18,15 tỷ USD, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng hàng quý đã giảm xuống còn 3,5% do giá wafer tăng trong quý đầu tiên; liền sau đó, Samsung đứng thứ hai với doanh thu 5,59 tỷ USD trong quý II, tăng 4,9% theo quý; UMC đứng thứ ba với doanh thu 2,45 tỷ đô la trong quý thứ hai, với mức tăng hàng quý là 8,1%, mức tăng trưởng cao nhất. 

Đối với các nhà sản xuất ở Trung Quốc, SMIC đứng thứ 5 với doanh thu 1,90 tỷ USD, tăng 3,3% theo quý, trong khi tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực điện thoại thông minh giảm xuống còn 25,4%; Tập đoàn HuaHong đứng thứ sáu với doanh thu 1,06 tỷ USD; Nexchip đứng thứ 9 với 460 triệu USD, tăng 4,5% theo quý. 

3. LINH KIỆN Ô TÔ TIẾP TỤC THIẾU HỤT TRONG NĂM 2023 

Theo thống kê thị trường bán dẫn ô tô năm 2021 do Viện nghiên cứu Semiconductor Information (SI) công bố, Infineon đứng đầu thị trường với doanh số 5,725 tỷ USD linh kiện bán dẫn ô tô và doanh số bán dẫn ô tô chiếm khoảng 44% doanh thu của công ty trong cùng kỳ. Mười nhà sản xuất hàng đầu có tổng doanh thu khoảng 69 tỷ USD, chiếm 46% tổng thị phần. Tuy nhiên, sẽ cần thời gian để giảm bớt tình trạng thiếu chất bán dẫn cho ô tô, và căng thẳng chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục cho đến năm 2023. Giá xe dự kiến sẽ tiếp tục tăng do năng lực sản xuất xe hạn chế. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELECTRONICS NEWS HIGHLIGHTS 10/03/2022 

1. AUTOMOTIVE IC MARKET SHARE SEEN RISING TO 10% BY 2026 

The automotive IC market share has steadily increased since 1998 growing from 4.7% of total IC sales that year to 7.4% in 2021. Marketshare gains are forecast to continue for the auto segment, with an 8.5% share expected this year and 9.9% share by the year 2026.  At the heart of this growth are the myriad number of new sensors, analog devices, controllers, and optoelectronics being incorporated into most new vehicles. Moreover, the rise of hybrid and all-electric vehicle sales worldwide is adding to this forecast growth. 

Details: AUTOMOTIVE IC MARKETSHARE SEEN RISING TO 10% BY 2026 

2. TRENDFORCE: QUARTERLY GROWTH OF THE TOP TEN FOUNDRIES DROPPED TO 3.9% 

TSMC ranked first with a revenue of $18.15 billion, but the quarterly growth rate fell to 3.5% due to the increase in wafer prices in the first quarter; Samsung ranked second with revenue of $5.59 billion in the second quarter, a quarterly increase of 4.9%; UMC ranked third with revenue of $2.45 billion in the second quarter, with a quarterly increase of 8.1%, the highest growth rate. 

In terms of manufacturers in mainland China, SMIC ranked fifth with revenue of $1.90 billion, a quarterly increase of 3.3%, while the proportion of revenue in the smartphone field fell to 25.4%; HuaHong Group ranked sixth with revenue of US$1.06 billion; Nexchip ranked ninth with $460 million, a quarterly increase of 4.5%. 

Details: TRENDFORCE: QUARTERLY GROWTH OF THE TOP TEN FOUNDRIES DROPPED TO 3.9% 

3. AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR SHORTAGE WILL CONTINUE UNTIL 2023 

According to the 2021 automotive semiconductor market statistics released by the research institute Semiconductor Information (SI), Infineon ranked first in the market with sales of $5.725 billion in automotive semiconductors, and automotive semiconductor sales accounted for about 44% of the company's revenue in the same period. The top ten manufacturers have a combined revenue of about US$69 billion, accounting for 46% of the overall market. It will take time to alleviate the shortage of automotive semiconductors, and the supply chain tension will continue until 2023. Vehicle prices are expected to continue to rise due to limited vehicle production capacity. 

Details: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR SHORTAGE WILL CONTINUE UNTIL 2023  

#electronicsnews 

#tintucthitruongdientu 

#Technet 

#siliconwafer 

#chipshortage  

#semiconductorshortage 

#Littelfuse 

Related Article